Icon bars
Začetna objava:

Spoštovani, na kratko odgovarjam na obtožbe, s katerimi predsednik SLS mag. Marko Zidanšek s somišljeniki še naprej utemeljuje razloge za mojo izključitev, klub enotni zavrnitvi na OO SLS Velike Lašče po predstavitvi argumentov obeh strani. Predsednik SLS je sklical korespondenčno sejo s predlogom, da se IO SLS pritoži na častno razsodišče zaradi sklepa OO SLS Velike Lašče, ki je soglasno zavrnil mojo izključitev.

Obtožba 1:

Marjan Podobnik se s svojim ravnanjem ni vzdržal dejanj, ki bi lahko imela škodljive posledice za stranko, ampak je nasprotno z javnim nastopanjem in javno potrjenim dogovarjanjem z drugimi političnimi organizacijami mimo vednosti vodstva stranke povzročil, da se je v javnosti kazala izkrivljena podoba o stranki, s tem pa skrhal dobre medsebojne odnose med člani in okrnil ugled stranke v širši javnosti.To je počel v skoraj vseh javnih nastopih, podajamo samo dva očitna dokaza. 13. junija je v izjavi za Svet24.si izjavil: »danes pa se moramo boriti proti udbomafiji,najprej v lastnih vrstah.« Beseda »udbomafija« ima v slovenskem prostoru izredno negativen predznak, s tako izjavo se stranki povzroča velika politična škoda.15. junija je v izjavi za Slovenske novice izjavil: »Verjamem, da se SLS ni izpel in je še vedno lahko pomemben akter v slovenskem političnem prostoru, se je pa v zadnjem času izrodil in postaja zmeraj bolj nasprotje temu, zaradi česar je bil ustanovljen. Spopad v stranki pa je lahko tudi koristen, saj bi se s tem očistila in tako znova postala to, kar je nekoč bila.« Z zadnjo povedjo neposredno spodbuja spor znotraj stranke in s tem ruši enotnost stranke in spodbuja razkol in s tem slabe medsebojne odnose.

Odgovor:

Upam, da bo beseda »udbomafija« v slovenskem prostoru ohranila »izredno negativen predznak« , sicer bomo v prihodnje tisti, ki se proti njej borimo, še bolj brezkompromisno lustrirani, tisti, ki ji pripadajo, pa bodo še bolj brez sramu zlorabljali državo, organizacije civilne družbe in tudi politične stranke. Če bi predsednik SLS in njegovi somišljeniki v izvršilnem in glavnem odboru želeli resnico in ne lustracijo bivšega predsednika, bi zahtevali dokaze in dodatno utemeljitev za moja stališča.Te dokaze sem ob prisotnosti predsednika SLS Marka Zidanška celovito predstavil na Upravnem odboru SLS Velike Lašče in dobil soglasno podporo. Marko Zidanšek pa si te vsebine ni upal predstaviti članom Izvršilnega odbora SLS niti ni dal meni možnosti, da bi o tem sam seznanil člane IO SLS pred njihovim odločanjem o nadaljevanju postopka za mojo izključitev.

Obtožba 2:

16. junija je Marjan Podobnik za Delo izjavil: »Na to nikakor ne gledam kot na razkol. Prej kot na nujno potrebno razbistritev močvirja, ki zaradi odsotnosti kisika onemogoča življenje flori in favni. Nobena skrivnost ni, da stranka že dolgo časa preživlja težke čase neke vrste marginalizacije. Na zadnjih volitvah se SLS ni uspelo uvrstiti v državni zbor, kar je menda edini primer v Evropi ko gre za stranke take zgodovine in tradicije.« S to izjavo je zopet umetno ustvarjal vtis, da vlada v stranki velik razkol in posredno obtožil vodstvo slabega dela. Zadnja poved je poleg tega neresnična, saj je v Evropi kar nekaj strank s tradicijo, ki se jim ni uspelo uvrstiti v parlament

Odgovor:

Če je SLS s skoraj 20 % prišla do izpada iz parlamenta, trenutno pa ima javnomnenjsko podporo med 0,5 in 4 %, potem je zgornji tekst preprosto analiza stanja. Postavljanje ogledala pa v nobeni resni in demokratični stranki ne more biti razlog za izključitev.

Obtožba 3:

Očita se mi kritika dr. Cerarja in dr. Brgleza zaradi Luke Koper in pričakovanje, da bo dr. Cerar sprejel ponujeni odstop zunanjega ministra Erjavca.

Odgovor:

Zaradi odgovornosti za škodljivo delovanje v zvezi z arbitražo o dokončni rešitvi mejnih vprašanj med Slovenijo in Hrvaško smo v preteklosti ministra Erjavca celo prijavili zaradi suma storitve kaznivega dejanja po 350. členu Kazenskega zakonika RS, zato je stališče v celoti skladno ne le z dosedanjimi stališči SNZ pri SLS ampak tudi SLS. Glede dr. Cerarja in dr. Brgleza pa postavljam vprašanje, ali je občutljivost za kritiko morda posledica kakšnih skritih dogovorov mimo organov SLS kot nadaljevanje sodelovanja, ki se je vzpostavilo ob financiranju volilne kampanije SMC s podporo vplivnega člana IO SLS?

Obtožba 4:

8. julija je Delo objavilo prispevek o dogovarjanju Podobnika s predstavniki drugih strank o sodelovanju na in po volitvah v KGZS. O tem se ni usklajeval z izvoljenim vodstvom stranke, ampak se je nasprotno celo dogovarjal o drugačnem ravnanju, kot je bila odločitev vodstva. Podobnik je objavljene navedbe potrdil. Citat iz Dela: »Iz komunikacije je mogoče razbrati, da je Podobnik prosil Janšo za pomoč pri prevzemu KGZS, ta pa se je s tem strinjal … Podobnik izhaja iz prepričanja, da bi lahko z zmago na volitvah postopoma prevzeli tudi vodenje Zadružne zveze Slovenije, ki združuje več kot 70 kmetijskih zadrug, 350 trgovin, Deželno banko, Semenarno Ljubljana in lastniške deleže v mnogih podjetjih, na leto pa se v sistemu obrne 700 milijonov evrov.«

V izjavi za Planet TV 8. julija je izjavil: »V tej koaliciji je bila Slovenska kmečka zveza in ve se, da je Slovenska kmečka zveza del Slovenske ljudske stranke. Vodstvo Ljudske stranke je podpiralo pa drugo listo.« Vodstvo Slovenske ljudske stranke na volitvah ni podpiralo druge liste, ampak je izrecno podpiralo listo Društva Slovenske kmečke zveze, listo je objavila tudi v Slovencu dne 25. maja 2016.

Odgovor:

Navajam sklep Upravnega odbora SNZ pri SLS z dne9. 7. 2016 »Glede volitev v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je bilo potrebno sodelovanje in usklajevanje kmečkih zvez in list vseh demokratičnih strank in skupin  zato, da se je premagalo predstavnika  nedemokratičnega omrežja, ki z leporečjem zavaja, z dejanji pa postopno in prikrito uničuje slovenskega kmeta, kmetijstvo in podeželje. Koalicijo za dosego tega cilja so sestavljali Društvo Slovenska kmečka zveza, Kmečko društvo NSI, Forum za kmetijstvo in podeželje SDS,  Kmečko društvo Cveto Zupančič in večina drugih manjših, pretežno lokalnih list. Večino izvoljenih na teh listah, ne le na listi SKZ,  predstavljajo člani SKZ, kar je dokaz preteklega uspešnega dela SKZ in SLS ter številnih razočaranj v zadnjem obdobju. Predsednik  SLS je namesto za  lastno Slovensko kmečko zvezo aktivno agitiral za izvolitev nosilca Kmečke liste Petra Vriska za predsednika KGZS. Za tako početje je predsednik SLS pridobil tudi dva izvoljena svetnika na listi Društvo Slovenska kmečka zveza, kar je bilo odločilno, da predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ni postal predsednik Društva SKZ Branko Tomažič. Tako delovanje je vsekakor neskončno bolj v nasprotju s statutom SLS kot domnevni prekrški Marjana Podobnika, zato pričakujemo  takojšnji nepreklicni odstop predsednika SLS Marka Zidanška. V nasprotnem primeru bomo razmislili o pobudi za začetek postopka za izključitev Marka Zidanška iz SLS. O dokazljivih grobih kršitvah statuta SLS s strani Marka Zidanška bo SNZ pri SLS seznanila tudi pristojne organe SLS in jim posredovala dokumente in pričevanja, ki so osnova za zahtevo za odstop Marka Zidanška.«

Obtožba 5:

16. junija je Reporter povzel govor Podobnika na seji GO, v kateri je drugega člana označil za udbomafijskega botra: »Razplet volitev na zbornici je bil zelo pomemben za Podobnika, saj naj bi bil Vrisk eden od udbomafijskih botrov, pred katerimi je svaril člane glavnega odbora.« O dogajanju ni govoril resnicoljubno, ampak informacije potvarjal. V omenjenem povzetku seje GO, ki ga je objavil Reporter, je povzet del govora: »Oman naj bi na omenjenem obisku Žerjava obvestil, kako naj bi pred leti njegovega sina Janeza obiskal Vriskov predstavnik in mu grozil z odvzemom najemne pravice 10 hektarjev zemljišča, ki so v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, če bo Ivan Oman podprl Vriskovega protikandidata Cirila Smrkolja. Tega si potem starosta SLS ni upal storiti, saj je njegova kmetija odvisna od tega najema. Dejal naj bi še, da je tako izsiljevanje klasična udbovska metoda.« Te navedbe je nekaj dni za tem Ivan Oman odločno demantiral.

Odgovor:

Na seji GO SLS sem v zvezi s Petrom Vriskom in udbomafijo citiral izjavo Ivana Omana in sem v zvezi s tem pripravljen iti tudi na detektor laži, obstajajo pa tudi priče.

Obtožba 6:

Marjan Podobnik je o drugih članih in njihovih ravnanjih v javnosti večkrat govoril nespoštljivo.15. junija je bila v Slovenskih novicah objavljena njegova izjava: »Morda Zidanšek ni ravno najsposobnejši mož…«

Odgovor:

Za nespoštljivo gesto ob kongresu Nove generacije, ki kljub predhodnim skrajno žaljivim obtožbam na moj račun ni bila opravičljiva, in za nekatere nespoštljive izjave sem se predsedniku SLS večkrat osebno in javno opravičil.Opravičujem se še enkrat.

Obtožba 7:

V izjavi za Delo po seji GO je 16. junija zapisano, da odbor ni bil sklepčen, kar ni res. Za sklepčnost je potrebna prisotnost 1/3 predsednikov vseh občinskih odborov, kar je bilo zagotovljeno.

Odgovor:

Na vprašanje na tajništvo SLS v dneh po glasovanju na GO SLS, koliko občinskih odborov ima SLS, sem dobil odgovor, da je občinskih odborov 198. Ker je bilo na seji GO SLS preštetih 61 glasov v podporo predsedniku Zidanšku, sklepčnosti pa se ni ugotavljalo niti se ni štelo vzdržanih, pomeni, da je 61 manj kot potrebna tretjina, torej GO ob tem glasovanju ni bil sklepčen. Dobil sem tudi informacijo, da so v naslednjih dneh na tajništvu zmanjšali uradno število občinskih odborov, verjetno s ciljem dokazovanja, da je bil GO SLS sklepčen. Z namenom razjasnitve, ali se manipulira s temi in drugimi podatki za statutarno neskladne cilje sem na zadnji seji OO SLS Velike Lašče javno vprašal predsednika SLS Marka Zidanška, koliko članov je v letu 2016 plačalo članarino, saj naj bi šlo za večkratno nižjo številko od tiste, s katero se operira v javnosti. Dejal je, da številke ne pozna.Tudi na dodatno vprašanje, ali lahko pove okvirno številko plus minus 100 ali celo plus minus 1000, mag. Zidanšek ni vedel odgovora. Sprašujem se, komu in čemu služijo te skrivalnice in manipulacije s številkami. Ali tako ravna dober gospodar?

Namesto zaključka:

Več kot desetkrat sem predsedniku mag. Zidanšku predlagal in ga dobesedno rotil, naj skliče klavzuro-interno srečanje predsednikov občinskih odborov, članov izvršilnega odbora in drugih organov SLS, dokler je še čas. Žal neuspešno. Povedal sem tudi, da niti slučajno ne vztrajam ne na kakšnem izrednem kongresu ne na svoji kandidaturi za predsednika SLS in ne na odstopu predsednika. Želim samo, da se še pravočasno zavemo situacije, v kateri smo. Žal očitno neuspešno. Absolutno zavračanje kakršnegakoli srečanja in pogovora me navdaja z veliko zaskrbljenostjo, da so gorivo za to zagnano izključevanje interesi, ki so v direktnem nasprotju z razlogi, zaradi katerih smo leta 1988 ustanovili SKZ .

Ni skrivnost, da so me v zadnjih letih, posebno pa ob izpadu SLS iz parlamenta številni nagovarjali, naj ponovno kandidiram za predsednika SLS. Zaradi družinskih razlogov in zastavljenega dela se nisem imel namena ponovno aktivno politično angažirati, vsaj ne v bližnji prihodnosti. Zaradi obtožb na GO SLS, da sem kriv za padanje ugleda SLS zadnjih 15 let, da sem uničil vse predsednike vključno s prof. Zagožnom in da bom kriv tudi za morebiten propad SLS v naslednjih letih sem bil dobesedno prisiljen povedati, da nisem zainteresiran, sem pa pripravljen v primeru podpore na kongresu ponovno prevzeti vodenje SLS. Še bolj vesel pa bi bil dogovora oz kadrovskih rešitev, ki ne bi zahtevale mojega aktivnega političnega angažiranja, bi pa vsebinsko, organizacijsko in kadrovsko zagotovile ponovno izgradnjo močne SLS, ki bi Sloveniji pokazala pravo vizijo in pot do njene uresničitve.

Aktivnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja, prizadevanja za pravično rešitev mejnih vprašanj ter razkrinkavanje omrežij vzporedne države peljem zaradi ljubezni do Slovenije in njenih ljudi, zaradi izvajanja sprejetega programa SNZ pri SLS, zaradi spoštovanja do pokojnega profesorja Franca Zagožna in vseh, ki so in bi še delovali v dobrobit slovenskega kmeta, podeželja, Slovenije in vseh delavnih ljudi, pa ne morejo (več); in zaradi prepričanja, da »dolžan ni samo, kar veleva mu stan, kar more, to mož je storiti dolžan«

S spoštovanjem

Marjan Podobnik

Odgovor na obtožbe, s katerimi vodstvo SLS utemeljuje zahtevo za mojo izključitev iz SLS
Članek
Objavljeno 10.8.2016 16:20
Uredi

Spoštovani, na kratko odgovarjam na obtožbe, s katerimi predsednik SLS mag. Marko Zidanšek s somišljeniki še naprej utemeljuje razloge za mojo izključitev, klub enotni zavrnitvi na OO SLS Velike Lašče po predstavitvi argumentov obeh strani. Predsednik SLS je sklical korespondenčno sejo s predlogom, da se IO SLS pritoži na častno razsodišče zaradi sklepa OO SLS Velike Lašče, ki je soglasno zavrnil mojo izključitev.

Obtožba 1:

Marjan Podobnik se s svojim ravnanjem ni vzdržal dejanj, ki bi lahko imela škodljive posledice za stranko, ampak je nasprotno z javnim nastopanjem in javno potrjenim dogovarjanjem z drugimi političnimi organizacijami mimo vednosti vodstva stranke povzročil, da se je v javnosti kazala izkrivljena podoba o stranki, s tem pa skrhal dobre medsebojne odnose med člani in okrnil ugled stranke v širši javnosti.To je počel v skoraj vseh javnih nastopih, podajamo samo dva očitna dokaza. 13. junija je v izjavi za Svet24.si izjavil: »danes pa se moramo boriti proti udbomafiji,najprej v lastnih vrstah.« Beseda »udbomafija« ima v slovenskem prostoru izredno negativen predznak, s tako izjavo se stranki povzroča velika politična škoda.15. junija je v izjavi za Slovenske novice izjavil: »Verjamem, da se SLS ni izpel in je še vedno lahko pomemben akter v slovenskem političnem prostoru, se je pa v zadnjem času izrodil in postaja zmeraj bolj nasprotje temu, zaradi česar je bil ustanovljen. Spopad v stranki pa je lahko tudi koristen, saj bi se s tem očistila in tako znova postala to, kar je nekoč bila.« Z zadnjo povedjo neposredno spodbuja spor znotraj stranke in s tem ruši enotnost stranke in spodbuja razkol in s tem slabe medsebojne odnose.

Odgovor:

Upam, da bo beseda »udbomafija« v slovenskem prostoru ohranila »izredno negativen predznak« , sicer bomo v prihodnje tisti, ki se proti njej borimo, še bolj brezkompromisno lustrirani, tisti, ki ji pripadajo, pa bodo še bolj brez sramu zlorabljali državo, organizacije civilne družbe in tudi politične stranke. Če bi predsednik SLS in njegovi somišljeniki v izvršilnem in glavnem odboru želeli resnico in ne lustracijo bivšega predsednika, bi zahtevali dokaze in dodatno utemeljitev za moja stališča.Te dokaze sem ob prisotnosti predsednika SLS Marka Zidanška celovito predstavil na Upravnem odboru SLS Velike Lašče in dobil soglasno podporo. Marko Zidanšek pa si te vsebine ni upal predstaviti članom Izvršilnega odbora SLS niti ni dal meni možnosti, da bi o tem sam seznanil člane IO SLS pred njihovim odločanjem o nadaljevanju postopka za mojo izključitev.

Obtožba 2:

16. junija je Marjan Podobnik za Delo izjavil: »Na to nikakor ne gledam kot na razkol. Prej kot na nujno potrebno razbistritev močvirja, ki zaradi odsotnosti kisika onemogoča življenje flori in favni. Nobena skrivnost ni, da stranka že dolgo časa preživlja težke čase neke vrste marginalizacije. Na zadnjih volitvah se SLS ni uspelo uvrstiti v državni zbor, kar je menda edini primer v Evropi ko gre za stranke take zgodovine in tradicije.« S to izjavo je zopet umetno ustvarjal vtis, da vlada v stranki velik razkol in posredno obtožil vodstvo slabega dela. Zadnja poved je poleg tega neresnična, saj je v Evropi kar nekaj strank s tradicijo, ki se jim ni uspelo uvrstiti v parlament

Odgovor:

Če je SLS s skoraj 20 % prišla do izpada iz parlamenta, trenutno pa ima javnomnenjsko podporo med 0,5 in 4 %, potem je zgornji tekst preprosto analiza stanja. Postavljanje ogledala pa v nobeni resni in demokratični stranki ne more biti razlog za izključitev.

Obtožba 3:

Očita se mi kritika dr. Cerarja in dr. Brgleza zaradi Luke Koper in pričakovanje, da bo dr. Cerar sprejel ponujeni odstop zunanjega ministra Erjavca.

Odgovor:

Zaradi odgovornosti za škodljivo delovanje v zvezi z arbitražo o dokončni rešitvi mejnih vprašanj med Slovenijo in Hrvaško smo v preteklosti ministra Erjavca celo prijavili zaradi suma storitve kaznivega dejanja po 350. členu Kazenskega zakonika RS, zato je stališče v celoti skladno ne le z dosedanjimi stališči SNZ pri SLS ampak tudi SLS. Glede dr. Cerarja in dr. Brgleza pa postavljam vprašanje, ali je občutljivost za kritiko morda posledica kakšnih skritih dogovorov mimo organov SLS kot nadaljevanje sodelovanja, ki se je vzpostavilo ob financiranju volilne kampanije SMC s podporo vplivnega člana IO SLS?

Obtožba 4:

8. julija je Delo objavilo prispevek o dogovarjanju Podobnika s predstavniki drugih strank o sodelovanju na in po volitvah v KGZS. O tem se ni usklajeval z izvoljenim vodstvom stranke, ampak se je nasprotno celo dogovarjal o drugačnem ravnanju, kot je bila odločitev vodstva. Podobnik je objavljene navedbe potrdil. Citat iz Dela: »Iz komunikacije je mogoče razbrati, da je Podobnik prosil Janšo za pomoč pri prevzemu KGZS, ta pa se je s tem strinjal … Podobnik izhaja iz prepričanja, da bi lahko z zmago na volitvah postopoma prevzeli tudi vodenje Zadružne zveze Slovenije, ki združuje več kot 70 kmetijskih zadrug, 350 trgovin, Deželno banko, Semenarno Ljubljana in lastniške deleže v mnogih podjetjih, na leto pa se v sistemu obrne 700 milijonov evrov.«

V izjavi za Planet TV 8. julija je izjavil: »V tej koaliciji je bila Slovenska kmečka zveza in ve se, da je Slovenska kmečka zveza del Slovenske ljudske stranke. Vodstvo Ljudske stranke je podpiralo pa drugo listo.« Vodstvo Slovenske ljudske stranke na volitvah ni podpiralo druge liste, ampak je izrecno podpiralo listo Društva Slovenske kmečke zveze, listo je objavila tudi v Slovencu dne 25. maja 2016.

Odgovor:

Navajam sklep Upravnega odbora SNZ pri SLS z dne9. 7. 2016 »Glede volitev v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je bilo potrebno sodelovanje in usklajevanje kmečkih zvez in list vseh demokratičnih strank in skupin  zato, da se je premagalo predstavnika  nedemokratičnega omrežja, ki z leporečjem zavaja, z dejanji pa postopno in prikrito uničuje slovenskega kmeta, kmetijstvo in podeželje. Koalicijo za dosego tega cilja so sestavljali Društvo Slovenska kmečka zveza, Kmečko društvo NSI, Forum za kmetijstvo in podeželje SDS,  Kmečko društvo Cveto Zupančič in večina drugih manjših, pretežno lokalnih list. Večino izvoljenih na teh listah, ne le na listi SKZ,  predstavljajo člani SKZ, kar je dokaz preteklega uspešnega dela SKZ in SLS ter številnih razočaranj v zadnjem obdobju. Predsednik  SLS je namesto za  lastno Slovensko kmečko zvezo aktivno agitiral za izvolitev nosilca Kmečke liste Petra Vriska za predsednika KGZS. Za tako početje je predsednik SLS pridobil tudi dva izvoljena svetnika na listi Društvo Slovenska kmečka zveza, kar je bilo odločilno, da predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ni postal predsednik Društva SKZ Branko Tomažič. Tako delovanje je vsekakor neskončno bolj v nasprotju s statutom SLS kot domnevni prekrški Marjana Podobnika, zato pričakujemo  takojšnji nepreklicni odstop predsednika SLS Marka Zidanška. V nasprotnem primeru bomo razmislili o pobudi za začetek postopka za izključitev Marka Zidanška iz SLS. O dokazljivih grobih kršitvah statuta SLS s strani Marka Zidanška bo SNZ pri SLS seznanila tudi pristojne organe SLS in jim posredovala dokumente in pričevanja, ki so osnova za zahtevo za odstop Marka Zidanška.«

Obtožba 5:

16. junija je Reporter povzel govor Podobnika na seji GO, v kateri je drugega člana označil za udbomafijskega botra: »Razplet volitev na zbornici je bil zelo pomemben za Podobnika, saj naj bi bil Vrisk eden od udbomafijskih botrov, pred katerimi je svaril člane glavnega odbora.« O dogajanju ni govoril resnicoljubno, ampak informacije potvarjal. V omenjenem povzetku seje GO, ki ga je objavil Reporter, je povzet del govora: »Oman naj bi na omenjenem obisku Žerjava obvestil, kako naj bi pred leti njegovega sina Janeza obiskal Vriskov predstavnik in mu grozil z odvzemom najemne pravice 10 hektarjev zemljišča, ki so v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, če bo Ivan Oman podprl Vriskovega protikandidata Cirila Smrkolja. Tega si potem starosta SLS ni upal storiti, saj je njegova kmetija odvisna od tega najema. Dejal naj bi še, da je tako izsiljevanje klasična udbovska metoda.« Te navedbe je nekaj dni za tem Ivan Oman odločno demantiral.

Odgovor:

Na seji GO SLS sem v zvezi s Petrom Vriskom in udbomafijo citiral izjavo Ivana Omana in sem v zvezi s tem pripravljen iti tudi na detektor laži, obstajajo pa tudi priče.

Obtožba 6:

Marjan Podobnik je o drugih članih in njihovih ravnanjih v javnosti večkrat govoril nespoštljivo.15. junija je bila v Slovenskih novicah objavljena njegova izjava: »Morda Zidanšek ni ravno najsposobnejši mož…«

Odgovor:

Za nespoštljivo gesto ob kongresu Nove generacije, ki kljub predhodnim skrajno žaljivim obtožbam na moj račun ni bila opravičljiva, in za nekatere nespoštljive izjave sem se predsedniku SLS večkrat osebno in javno opravičil.Opravičujem se še enkrat.

Obtožba 7:

V izjavi za Delo po seji GO je 16. junija zapisano, da odbor ni bil sklepčen, kar ni res. Za sklepčnost je potrebna prisotnost 1/3 predsednikov vseh občinskih odborov, kar je bilo zagotovljeno.

Odgovor:

Na vprašanje na tajništvo SLS v dneh po glasovanju na GO SLS, koliko občinskih odborov ima SLS, sem dobil odgovor, da je občinskih odborov 198. Ker je bilo na seji GO SLS preštetih 61 glasov v podporo predsedniku Zidanšku, sklepčnosti pa se ni ugotavljalo niti se ni štelo vzdržanih, pomeni, da je 61 manj kot potrebna tretjina, torej GO ob tem glasovanju ni bil sklepčen. Dobil sem tudi informacijo, da so v naslednjih dneh na tajništvu zmanjšali uradno število občinskih odborov, verjetno s ciljem dokazovanja, da je bil GO SLS sklepčen. Z namenom razjasnitve, ali se manipulira s temi in drugimi podatki za statutarno neskladne cilje sem na zadnji seji OO SLS Velike Lašče javno vprašal predsednika SLS Marka Zidanška, koliko članov je v letu 2016 plačalo članarino, saj naj bi šlo za večkratno nižjo številko od tiste, s katero se operira v javnosti. Dejal je, da številke ne pozna.Tudi na dodatno vprašanje, ali lahko pove okvirno številko plus minus 100 ali celo plus minus 1000, mag. Zidanšek ni vedel odgovora. Sprašujem se, komu in čemu služijo te skrivalnice in manipulacije s številkami. Ali tako ravna dober gospodar?

Namesto zaključka:

Več kot desetkrat sem predsedniku mag. Zidanšku predlagal in ga dobesedno rotil, naj skliče klavzuro-interno srečanje predsednikov občinskih odborov, članov izvršilnega odbora in drugih organov SLS, dokler je še čas. Žal neuspešno. Povedal sem tudi, da niti slučajno ne vztrajam ne na kakšnem izrednem kongresu ne na svoji kandidaturi za predsednika SLS in ne na odstopu predsednika. Želim samo, da se še pravočasno zavemo situacije, v kateri smo. Žal očitno neuspešno. Absolutno zavračanje kakršnegakoli srečanja in pogovora me navdaja z veliko zaskrbljenostjo, da so gorivo za to zagnano izključevanje interesi, ki so v direktnem nasprotju z razlogi, zaradi katerih smo leta 1988 ustanovili SKZ .

Ni skrivnost, da so me v zadnjih letih, posebno pa ob izpadu SLS iz parlamenta številni nagovarjali, naj ponovno kandidiram za predsednika SLS. Zaradi družinskih razlogov in zastavljenega dela se nisem imel namena ponovno aktivno politično angažirati, vsaj ne v bližnji prihodnosti. Zaradi obtožb na GO SLS, da sem kriv za padanje ugleda SLS zadnjih 15 let, da sem uničil vse predsednike vključno s prof. Zagožnom in da bom kriv tudi za morebiten propad SLS v naslednjih letih sem bil dobesedno prisiljen povedati, da nisem zainteresiran, sem pa pripravljen v primeru podpore na kongresu ponovno prevzeti vodenje SLS. Še bolj vesel pa bi bil dogovora oz kadrovskih rešitev, ki ne bi zahtevale mojega aktivnega političnega angažiranja, bi pa vsebinsko, organizacijsko in kadrovsko zagotovile ponovno izgradnjo močne SLS, ki bi Sloveniji pokazala pravo vizijo in pot do njene uresničitve.

Aktivnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja, prizadevanja za pravično rešitev mejnih vprašanj ter razkrinkavanje omrežij vzporedne države peljem zaradi ljubezni do Slovenije in njenih ljudi, zaradi izvajanja sprejetega programa SNZ pri SLS, zaradi spoštovanja do pokojnega profesorja Franca Zagožna in vseh, ki so in bi še delovali v dobrobit slovenskega kmeta, podeželja, Slovenije in vseh delavnih ljudi, pa ne morejo (več); in zaradi prepričanja, da »dolžan ni samo, kar veleva mu stan, kar more, to mož je storiti dolžan«

S spoštovanjem

Marjan Podobnik